۱۷,آذر,۱۴۰۱
نکاح معاطاتی

کرسی علمی – ترویجی

مرکز پژوهشی مطالعات دینی با همکاری معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت قائم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) چیذر برگزار ... ادامه مطلب